Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Polttoöljyn purkaminen väärään osoitteeseen johti öljyvuotoon
2016 
2016-0050
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Kemikaalit  

Onnettomuustiedot
Nestevuoto  
Muu: MUU  
Täyttö ja tyhjennys
Paineettomat varastosäiliöt ja altaat  
Ei laitetta
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
Puutteet tiedonkulussa
Polttoöljyn toimittaja sai tilauksen 2000 litran erästä polttoöljyä. Tilauksessa ei ollut toimitusosoitetta, joten polttoöljy toimitettiin siihen osoitteeseen, mikä asiakkaalla oli toimittajan asiakasrekisterissä. Öljy olisi pitänyt toimittaa toiseen osoitteeseen.

Autonkuljettaja oli todennut, että säiliössä ei ole ylitäytönestintä, mutta purku oli tehty tästä huolimatta. Säiliö oli tiiliseinien sisällä. Öljyä valui kuitenkin lattialle ja lattiakaivoon. Täyttövahinko ja vuoto huomattiin vasta muutama päivä myöhemmin.

Pelastuslaitos hoiti öljyn imeyttämisen sekä selvitti muut tarvittavat saneeraustoimenpiteet yhdessä muiden ympäristövahinkoja käsittelevien viranomaisten kanssa.


Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Aineet
 
Kevyt polttoöljy
Uhrit
Lähteet
Lähde
Pelastuslaitosten Pronto-rekisteri
Tukesille tullut tieto onnettomuudesta