Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Ilmausventtiilin avautuminen johti öljyvuotoon
2016 
2016-0052
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Kemikaalit  

Onnettomuustiedot
Nestevuoto  
Voimalaitos, lämpökeskus (muu kuin tehtaan oma)  
Energian tuotanto (voimalaitos, lämpökeskus)
Putkisto  
Venttiili
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
  • Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
  • Määräysten tai ohjeiden vastainen toiminta
  • Puutteet koulutuksessa, ohjeistuksessa tai perehdytyksessä
  • Puutteet vaarojen tunnistuksessa ja niiden merkityksen arvioinnissa
Lämpökeskuksen öljykaivosta tuli aamuyöllä pintahälytys. Päivystäjät menivät paikalle ja tyhjensivät öljykaivoa sen verran, että toisaalla öljynerotuskaivon pumput saatiin pumppaamaan öljyä öljykaivoon. Aamulla öljykaivosta tuli uusi pintahälytys. Vuoro oli tällä välin vaihtunut valvomossa ja aamuvuoron laitosmestarit eivät olleet havainneet öljykaivon pinnan nousua, mutta olivat nostaneet öljykaivon pintakytkintä, jotta saivat öljynerotuskaivon pumput toimimaan.

Pari päivää myöhemmin varoitti öljynerotuskaivon öljyvaroitin, ja puolta tuntia myöhemmin öljykaivon pintahälytys. Laitosmestari lähti jälleen paikan päälle ja totesi öljykaivon täyttyvän tuntemattomasta syystä, ja että öljyä oli päässyt myös pumppuaseman lattialle sekä öljynerotuskaivoon. Laitosmestari soitti laitoksen käytönvalvojalle. Asiaa selvitettäessä huomattiin, että öljylinjan ilmausventtiili oli auki. Ilmausputki johdatti öljykaivoon raskasta öljyä öljysuodattimien tyhjennyslinjasta. Ilmausventtiili oli avautunut vahingossa ensimmäistä hälytystä edeltävänä päivänä tehtyjen telineiden muutostöiden yhteydessä. Öljyntorjuntatoimet aloitettiin välittömästi, kun vahinko havaittiin.

Yritys aikoo estää vastaavat onnettomuudet tarkistamalla kaikkien lämpökeskusten kaukokäytön kriittiset hälytykset (pintahälytys ei ollut kriittinen) sekä niiden valintaperiaatteet ja testaamisen. Öljyhälytyksiin ja -laitteisiin ei saa koskea ilman käytönvalvojan lupaa, mikä ohjeistettiin edellisen vahingon jälkeen. Ohjeistuksessa pidettiin tällöin koulutus, ja ohjeistus kerrataan nyt lämpölaitoksilla työskenteleville. Lisäksi yritys tarkistaa, että kaikki ilmauslinjat on tulpattu ja venttiilit kahdennettu.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Aineet
 
Raskas polttoöljy
Uhrit
Lähteet
Lähde
Tukesin onnettomuusilmoitus