Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköisku puistomuuntamon 20kV:n kiskosta
2016 
2016-0054
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Ulkoalue  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Kahden sähköasentajan työryhmä oli 20/0,4 kV:n puistomuuntamolla kytkemässä vaihdettavaa muuntajaa irti verkosta. 0,4 kV:n puolella ei ollut vielä muuntamoon kytkettyä kuormaa, koska kyseessä oli uusi muuntamo, johon oli päätetty vaihtaa toisenlainen muuntaja ennen käyttöönottoa. Muuntajan 20kV:n syöttöerotin oli ennen kytkentätyötä avattu ja lukittu, ja muuntajalle tuleva 20kV:n johto oli maadoitettu. Asentajat olivat irrottaneet muuntajan johtimet navoista ja työ oli siltä osin valmis. Varsinainen muuntajan vaihto oli tarkoitus tehdä myöhemmin.

Työn päätyttyä toinen asentajista keräsi työkaluja. Toinen asentajista jäi vielä muuntamon ovelle ja oli jostakin syystä noussut sähköttömän muuntajan päälle. Mahdollisesti hän halusi mitata jotakin rullamitalla, ja mittanauha oli osunut peltiseinän takana olevaan jännitteiseen 20kV:n kiskoon. Autolle lähtenyt asentaja kuuli pamahduksen ja löysi uhrin muuntamon ovelta, mihin tämä oli pudonnut. Hän varmisti jännitetyösauvalla, että työpari ei ollut enää sähkössä kiinni ja ryhtyi sitten auttamaan tätä. Paikalle sattunut kolmas henkilö soitti ambulanssin.

Onnettomuus johtui todennäköisesti rullamitan varomattomasta käytöstä muuntajakennossa siten, että mittanauha oli osunut viereisen kennon jännitteiseen kiskostoon muuntajakennon yläreunan aukon kautta. Muuntamosta meni sähkö kahden kennon kautta. Kennojen välinen yhdyskisko oli työtilanteessa jännitteinen, mikä oli molempien sähköasentajien tiedossa, ja mistä oli puhuttu myös ennen työn aloittamista. Keskuksen valmistajan kanssa on keskusteltu mahdollisuudesta peittää yläreunan aukko vastaavien tapaturmien estämiseksi jatkossa.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus