Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Valokaari jonovaroketta jakokaappiin lisättäessä
2016 
2016-0055
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Ulkoalue  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Sään vaikutus  
Jännitetyön vaatimuksien noudattamatta jättäminen
Puutteet koulutuksessa, ohjeistuksessa tai perehdytyksessä
Sähköasentaja oli jakeluverkon rakennustyössä. Tapaturmahetkellä hänen tehtävänään oli lisätä jakokaappiin jonovaroke. Työ tehtiin jännitetyönä ja asentajalla oli jännitetyön vaatimat suojavarusteet. Jonovaroke ei mahtunut paikalleen ja lisätilaa tehtäessä kiinnityspultin asennuksen yhteydessä jakokaapin rungon ja virtakiskon väliin syntyi valokaari. Asentaja loukkaantui. Valokaaren aiheutti todennäköisesti koskea jännitetyöhanska tai kiinnityspultin lipeäminen, jolloin jännite pääsi jakokaapin runkoon.

Jatkossa jonovaroketta ei lisätä jakokaappiin jännitetyönä. Jännitetyöohjeiden noudattamisen tärkeyttä korostetaan; työ on suoritettava ohjeiden mukaisesti. Ohjeita käydään läpi jännitetyökoulutuksissa ja tarvittaessa materiaaliperehdytyksissä. Työn aikana sää oli sumuinen ja kosteus on voinut tiivistyä jännitetyövarusteiden pinnalle: jatkossa jännitetyön aikana vallitsevaan säätilaan kiinnitetään huomiota ennen työn aloittamista.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus