Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköisku lattiarasiassa olleesta jännitteisestä ryhmäjohdosta
2017 
2017-0004
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Liike-, toimisto- tai muu julkinen tila  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Puutteet testauksessa tai tarkastuksessa  
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
  • Puutteet siisteydessä tai järjestyksessä
  • Puutteet vaarojen tunnistuksessa ja niiden merkityksen arvioinnissa
Toimiston saneerauksessa timpuri oli säätämässä lattiarasian kannen korkoa, kun hänen kätensä osui jännitteiseen, kytkemättömään ryhmäjohtoon.

Kyseisessä toimistokerroksessa oli muutamaa päivää aiemmin sähköurakoitsijan toimesta suoritettu sähkölaitteiston käyttöönottomittauksia . Mittaushetkellä lattiapinnoilla oli asennustarvikkeita ja lattiapinnat toimivat myös varastoina, ja tämän johdosta kyseinen lattiarasia oli jäänyt havaitsematta. Käyttöönottomittausten jälkeen ryhmät on palautettu jännitteettömiksi, mutta ei tiedetä, miksi tähän ryhmään oli jäänyt jännite. Mahdollisesti inhimillisen erehdyksen myötä. Mittauspöytäkirjoissa on useita mainintoja, että lattiarasioita on vielä kytkemättä, mutta tällä alueella merkintää ei ollut, koska lattiarasiaa ei oltu havaittu. Sähkölaitteistoa ei oltu vielä käyttöönotettu ja käyttöönottomittauksia oli suoritettu soveltuvin osin.

Kohde on sittemmin saatettu luovutusvaiheeseen ja asennusmateriaalit on poistettu lattiapinnoilta. Kaikki vielä asentamattomat lattiarasioiden kaapelit on käyty päättämässä asianmukaisesti samalla varmistaen, että kalustamattomissa ryhmissä ei ole jännitettä.

Vastaavat tapaturmat vältetään jatkossa kytkemällä jännitteiseksi vain valmiit ryhmät (kuten tosin nytkin luultiin tehtävän), sekä pitämällä ryhmäkeskukset lukittuna, jotta vain sähköalan ammattilainen voi kytkeä ryhmiä jännitteiseksi.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus