Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköisku henkilönostolaitteesta
2016 
2016-0058
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteet  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Liike-, toimisto- tai muu julkinen tila  
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
 
0-1000 V AC
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Vanhainkodin hoitaja oli laittamassa asiakasta sänkyyn nostolaitteella. Nostolaite piti käytön jälkeen laittaa lataukseen. Tällöin hoitaja sai sähköiskun ja samalla huoneen valot sammuivat.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus