Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Nestekaasusäiliön teräskudosletku hankautui puhki
2016 
2016-0063
Vaaratilanne (Tukesin tutkintaluokka 4) 
Painelaitteet, Nestekaasun teollisuuskäyttö  

Onnettomuustiedot
Kaasuvuoto  
Puunjalostus, kartonki- ja lastulevytehtaat  
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Nestekaasun käyttölaitteisto  
Putki, letku
Rekisteröitävä painelaite, määräaikaistarkistettava  
Syyt ja kuvaus
Laitevaurio, materiaalin tai rakenteen pettäminen  
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Nestekaasun varakäytönvalvoja sai tiedon, että kaasu oli haissut etupihalla kaasusäiliön häkin ulkopuolella. Varakäytönvalvoja kävi tarkastuskierroksella kaasusäiliöllä ja haistoi myös normaalia voimakkaamman kaasunhajun. Hän soitti paikalle palokunnan ja verstaan asentajan. Kaasun siirtopumpun painepuolenletkusta löytyi pieni vuoto.

Pumpun ohitusventtiili avattiin ja sulkuventtiili suljettiin. Letku vaihdettiin uuteen ennen kuin pumppu otettiin uudelleen käyttöön. Vuotomäärä oli ilmeisesti pieni, sillä kaasumäärä säiliössä oli kulutuksen mukainen. Lähistöllä ei myöskään ollut syttymistä aiheuttavia tekijöitä. Pahimmassa tapauksessa vuodon syttyminen olisi voinut johtaa suuriinkin aineellisiin ja henkilövahinkoihin.

Vaaratilanteen aiheutti teräskudosletkun hankautuminen puhki, mikä mahdollisti kaasuvuodon. Tilanne korjattiin korvaamalla letku uudella, pidemmällä letkulla, jonka seurauksena sen ei pitäisi hankautua samalla tavalla.


Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Aineet
 
Nestekaasu(kaasu)
Uhrit
Lähteet
Lähde
Tukesin onnettomuusilmoitus