Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Vaarallisen kemikaalin tuotepakkauksia putosi kuormalavahyllystä
2016 
2016-0064
Vaaratilanne (Tukesin tutkintaluokka 4) 
Kemikaalit  

Onnettomuustiedot
Vaaratilanne  
Varastopaikka / -alue  
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Ei laiteryhmää  
Pienet astiat, tynnyrit, kanisterit
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Trukinkuljettaja oli noutamassa palavien nesteiden varastosta tuotetta työntömastotrukilla. Lava piti nostaa alas kuormalavahyllyltä 2,7 m korkeudelta ja kerätä oikea määrä tuotetta lavalta, ja lopuksi nostaa lava ylös takasin paikalleen. Kuljettaja oli laskenut tyhjän lavan lattialle ja oli siirtymässä keräilypaikalle kun hän tönäisi trukin piikeillä 1,4 m korkeudessa olevalla hyllytasolla olevaa lavaa. Tämän seurauksena lava sekä kaksi sen viereistä lavaa putosivat tuotteineen lattialle. Pudonneiden lavojen päällä olleista tuotteiden myyntipakkauksista osa vaurioitui. Tuotepakkaukset sisälsivät vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja.

Pahimmassa tapauksessa suuren pakkauksen hajoaminen ja vuoto olisi voinut aiheuttaa kemikaaliroiskeita iholle/silmiin, mekaanisten putoamiseen liittyvien riskien lisäksi. Myös ympäristövahingon riski oli pieni, sillä tilassa oli kaasuanturi, joka olisi reagoinut vuotoon ja laukaissut oviaukossa olleen kemikaalien leviämistä estävän suojakynnyksen.

Trukinkuljettaja ei vahingoittunut, eikä trukki tai kuormalavahylly myöskään vaurioituneet. Kuljettaja otti tapahtuman jälkeen välittömästi yhteyttä työnjohtoon, joka tuli tarkistamaan tilanteen ja varmistamaan, että lisävaurioita ei päässyt syntymään.

Kuljettaja oli kokenut trukinkuljettaja ja tapahtuma johtui inhimillisestä virheestä. Tapahtuman jälkeen kuljettajan sekä varastotyöntekijöiden kanssa käytiin läpi tapahtuma ja painotettiin varovaisuutta palavien nesteiden varastossa työskentelyn aikana.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Aineet
 
Muu CLP-luokiteltu aine
Uhrit
Lähteet
Lähde
Tukesin onnettomuusilmoitus