Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Valokaari kaapelia katkaistaessa
2016 
2016-0078
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Muu: Maatalousalue  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
  • Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
  • Jännittettömyyden toteamatta jättäminen
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Sähköalan opiskelija loukkaantui valokaaresta, joka syntyi hänen katkaistessaan maakaapelia maatalousrakennuksen pihassa. Uhri oli aiemmin ollut muuntamolla: hän oli töitä tehdessään samalla puhelimessa, minkä johdosta tämän lähdön kytkimelle oli vahingossa asennettu sulakkeet paikalleen. Vastaavat tapaturmat vältetään keskittymällä tehtävään työhön sekä testaamalla jännitteettömyys ennen työn aloittamista.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus