Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköisku 20kV:n avokojeiston purkutyössä
2016 
2016-0079
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Rakennustyömaa tai muu väliaikainen rakennelma  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
  • Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
  • Puutteellinen työmaadoitus
  • Puutteet koulutuksessa, ohjeistuksessa tai perehdytyksessä
  • Puutteet vaarojen tunnistuksessa ja niiden merkityksen arvioinnissa
  • Puutteet tiedonkulussa
Sähköasentaja ryhtyi purkamaan vanhaa 20kV avokojeistoa. Sitä ennen tehtiin kojeisto jännitteettömäksi ja kiskosto maadoitettiin. Asentaja sai sähköiskun, kun hän oli ojentamassa vanhaa kuparikiskoa, ja se osui erottimen veitseen. 20kV:n kaapeliin jäänyt varausjännite purkautui hänen vartalonsa kautta maihin. Sähkötapaturma johtui siitä, että kojeiston työmaadoitus oli puutteellinen.

Työnantajan selvityksen mukaan kojeiston päässä olisi pitänyt sulkea erotinlähtö, jolloin varausjännite olisi purkautunut kojeiston kiskostoon tehdyn työmaadoituksen kautta. Tämä jäi tekemättä. Parempi vaihtoehto olisi ollut maadoittaa kaapeli ennen erotinta: tehdä kaapeliin työmaadoitus purettavan kojeiston päähän. Tämä tehtiin vasta tapaturman jälkeen. Toimenpiteet jäivät ennen onnettomuutta tekemättä, jolloin varausjännite jäi kylmäksi tehtyyn kaapeliin. Kyseessä oli noin 600 metriä pitkä 20kV:n kaapeli. Lähtöjen jännitteet oli tarkastettu 20kV:n koettimella useampaan kertaan, mutta tämä toimenpide ei ollut paljastanut varausjännitettä.

Tapaturma johtui siitä, että kaikkien työkohteessa työskennelleiden työntekijöiden kanssa ei oltu käyty riittävän tarkasti läpi mm. työjärjestystä ja suunniteltuun työjärjestykseen tullutta muutosta, asennettuja maadoituksia/suojauksia sekä työohjeita. Työnjohto oli myös epähuomiossa antanut luvan aloittaa kojeiston purkutyön. Työntekijöillä oli ollut käsitys, että kohde oli asianmukaisesti työmaadoitettu. Työnantajan mukaan samankaltaiset tapaturmat estetään paremmalla riskinarvioinnilla (käytävä läpi mitä kaikkea kojeistotöissä voi tapahtua) ja estämällä myös varausjännitteen muodostuminen. Sekä tekemällä kirjallinen työohje työjärjestyksestä ja suojauksista, ja käymällä ohje läpi kaikkien työhön osallistuvien kesken. Erityisesti on huomioita tilanteet, joissa etukäteen suunniteltuun ohjelmaan tulee muutos.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Aluehallintovirasto