Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköasentaja sai sähköiskun vianetsinnän yhteydessä
2016 
2016-0081
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Muu teollisuuslaitos  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Sähköasentaja etsi vikaa työstökoneen sähkökeskuksesta. Etsintätyö edellytti koneen testausta jännitteisenä. Vikaa etsissään asentaja vuoronperään testasi konetta jännitteisenä ja teki korjaustöitä keskus jännitteettömänä. Erehdyksessä asentaja ryhtyi korjaamaan jännitteistä konetta saaden keskuksesta sähköiskun.

Tapaturman syynä oli asentajan erehdys. Asentajan keskittymisen herpaantumiseen vaikutti tapaturmatilannetta edeltänyt vikahälytyspuhelu.

Vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi tapaus on käyty läpi yksikön työntekijöiden kesken. Yritys painottaa työtehtävään keskittymistä, ja työn keskeyttävissä tilanteissa turvatoimien varmistamista töitä jatkettaessa. Yrityksen mukaan kiire ei saa mennä turvallisuuden edelle missään tilanteessa.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus