Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköisku tietokoneen virtalähteen rikkouduttua
2016 
2016-0088
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteet  

Onnettomuustiedot
Muu tapaturma, kotitapaturma  
Vakituisena asuntona käytetty asunto piha-alueineen  
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
 
0-1000 V AC
Syyt ja kuvaus
Laitevaurio, materiaalin tai rakenteen pettäminen  
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Tietokonetta käyttänyt henkilö sai sähköiskun tietokoneen virtalähteen rikkouduttua. Sähköverkko tutkittiin käyttöönottomittarilla ja todettiin, että tapaus ei johtunut sähköverkosta.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Tukesille tullut tieto onnettomuudesta