Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Valokaari sähkökeskuksessa
2016 
2016-0091
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Ulkoalue  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Liian lähelle jännitteisiä osia meneminen (esim. ilmajohdot, muuntamo)
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Tarkoituksena oli siirtää pj-kaapeli vanhasta sähkökeskuksesta uuteen. Ennen tapaturmaa pj-lähtö tehtiin jännitteettömäksi ja vaihejohtimet irrotettiin. Sähköasentaja katkaisi PEN-johdon, joka asentajan ottaessa ulos sähkökeskuksesta osui lähellä olevaan jännitteiseen vaihekiskoon. Tämän seurauksena syntyi valokaari ja asentaja loukkaantui.

Tapaturman valokaari aiheutui PEN-johdon osumisesta jännitteiseen kiskoon.

Jatkossa yritys aikoo kiinnittää enemmän huomiota työturvallisuuteen ahtaissa sähkökeskuksissa. Lisäksi tapaturma aiotaan käydä läpi työyhteisössä.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus