Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköisku jonovarokelähdöstä
2016 
2016-0094
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Muu teollisuuslaitos  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Puutteet järjestelmien eristämisessä ympäristöstä  
Jännitetyön vaatimuksien noudattamatta jättäminen
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Sähköasentaja asensi kaapelin tunnistuslaitetta ja sai sähköiskun viereisestä jonovarokelähdöstä. Jonovarokelähdön kosketussuojaus oli puutteellinen, ja johdin oli näkyvissä.

Yritys näkee että tapaturma oltaisiin voitu välttää, mikäli asentaja olisi käyttänyt jännityöhanskoja. Tapaturmaan vaikutti myös varokelähdön puutteellinen suojaaminen.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus