Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköisku sähköpääkeskuksen liittimistä
2016 
2016-0095
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Liike-, toimisto- tai muu julkinen tila  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Vaaraa ei tunnistettu
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Sähköasentaja suoritti noin 40 cm korkean tason päällä kaapelin kytkentää sähköpääkeskuksessa kytkinvarokkeella varustettuun lähtökenttään. Asentajan käsi osui kytkinvarokkeen suojaamattomiin jännitteisiin liittimiin samanaikaisesti kun toinen käsi kosketti keskuksen runkoa, muodostaen virtapiirin. Sähköiskun vaikutuksesta asentaja horjahti taaksepäin alas tasolta jolla työskenteli, muttei kuitenkaan kaatunut. Tapaturman jälkeen asentaja kävi lääkärissä.

Tapaturman aiheutti jännitteisten osien tiedostamatta jättäminen. Asentajalla ei ollut suoraa näköyhteyttä jännitteisiin osiin omasta työskentelyasennostaan.

Yritys näkee että vastaavanlaiset tapaturmat voidaan välttää mikäli jännitteiset osat kosketussuojattaisiin paremmin. Lisäksi yrityksen mielestä asentajan huolellisempien työskentelytapojen avulla voitaisiin välttää vastaavanlaisia tapaturmia.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus