Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Valokaari poltti sormet
2016 
2016-0099
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Vakituisena asuntona käytetty asunto piha-alueineen  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Virtalähteestä erottamatta jättäminen
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Sähköasentaja sinetöi kaukolämpömittaria ja mittarin varoketta kerrostalon sähköpääkeskuksessa. Kaukolämpömittarin sulakkeeseen sinetöintiä asennettaessa sinetöintilanka pääsi sulakkeen ja kosketussuojan väliin ja osui sulakepohjaan, muodostaen valokaaren. Asentajan loukkasi kätensä valokaaren vaikutuksesta.

Pääkeskus oli jännitteinen tapaturman hetkellä, sillä jännitteettömäksi tekeminen olisi yrityksen mukaan aiheuttanut kohtuutonta haittaa kerrostalon asukkaille.

Yritys on ohjeistanut uusista sinetöintimenetelmistä: sinetöintilanka pujotetaan jatkossa varokekannen lävitse keskuksen suunnalta itseen päin, ei varokekaulusta kohti, tai kansi irrotetaan ennen pujotusta. Lisäksi jatkossa käytetään muovista sinetöintilankaa. Yritys korostaa myös huolellisuutta sekä tarkkaavaisuutta työnteossa.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus