Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköisku talonmaalaustyössä
2016 
2016-0103
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Muu tapaturma, kotitapaturma  
Vakituisena asuntona käytetty asunto piha-alueineen  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Vaaraa ei tunnistettu
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Talon asukas sai sähköiskun maalatessaan taloaan. Talosta oltiin paljon aiemmin kytketty AMKA irti, kun syöttö oli siirretty tulemaan toiselta muuntajalta. AMKA oli kuitenkin yhä jännitteinen. Asukkaan käytössä ollut sorkkarauta osui irroitettuihin paljaisiin liittimiin. Tapahtuman seurauksena asukas sai sähköiskun.

Tapaturma olisi voitu välttää varmistamalla että purettavien piirien pienjänniteverkot on tehty jännitteettömäksi.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus