Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköisku valaisinta pistorasiaan laitettaessa
2016 
2016-0104
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteet  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Liike-, toimisto- tai muu julkinen tila  
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
 
0-1000 V AC
Syyt ja kuvaus
Uuden laitteen tai laitteiston rakenteellinen vika  
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Valaisinosaston myyjä esitteli valaisinta asiakkaalle. Saadakseen valaisimeen valon myyjä työnsi pistotulpan valaisintelineen pistorasiaan, jolloin hän sai sähköiskun.

Kiinteään asennukseen tarkoitetusta valaisimen sokeripalasta oli toinen äärijohdin irronnnut, koska sokeripalassa ei ollut liitosjohdon vedonpoistoa. Kun valaisimen pistotulppa työnnettiin pistorasiaan, irronneen johtimen päähän tuli jännite aiheuttaen tapaturman.

Yritys aikoo jatkossa tarkastaa kaikki vastaavat valaisimet ja poistaa niistä mahdolliset liitosjohdot. Myöskin valaisintelineiden syöttöjohtoihin aiotaan asentaa vikavirtasuojat ja osaston henkilöstöä tullaan opastamaan sähköturvalliseen työskentelyyn.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus