Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Keittimen vaippa repesi
2016 
2016-0138
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Painelaitteet, Kemikaalit  

Onnettomuustiedot
Painelaiteräjähdys, painelaitteen repeäminen  
Puunjalostus, kartonki- ja lastulevytehtaat  
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Kattilalaitos  
Ei laitetta
Rekisteröitävä painelaite, määräaikaistarkistettava  
Ei syttymissyytä  
Syyt ja kuvaus
Laitevaurio, materiaalin tai rakenteen pettäminen  
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Normaalin käyttöprosessin aikana keittimen vaippa yhtäkkiä repesi ja paineastian paine pääsi purkautumaan hallitsemattomasti tehdassaliin. Keittimen paine ja alkalinen keittoneste vapautuivat tehdassaliin rikkoen mm. prosessiin liittyviä putkistoja ja pienempiä laitteistoja, saliin johtavia ovia ja ikkunoita sekä osaston henkilöhissin. Prosessiolosuhteet olivat ennen onnettomuutta stabiilit.

Alustavan selvityksen mukaan onnettomuuden syynä oli ilmeisesti keittimen seinämässä tapahtuneen korroosion ja eroosion yhteisvaikutus. Hajonnut keittimen seinämä oli erittäin ohut, ohuimmillaan 2 millimetriä. Korroosion on voinut aiheuttaa vuotta aiemmin tehty pH-säädön muutos sekä muutamaa kuukautta ennen onnettomuutta lisämassan sekaan ajettu välilipeäsäiliön saostuma. Lisämassakeitossa oli ollut ajettavuusongelmia saostuman lisäämisen aikana keittimen tukkeutumisen muodossa.

Keittimen seinämän kulumajäljistä päätellen seinämä on kulunut puhki johtuen seinämää pitkin valuneesta aineesta. Keittimen rakenne mahdollistaa lipeän/keitettävän materiaalin valumisen keittimen sisäsivua pitkin keittopinnalle.

Keittimelle oli tehty edellisenä vuonna painelaitetarkastus, mutta painelaitekorjauksen/-tarkastuksen jälkeen keittimelle ei oltu tehty lämpökäsittelyä. Tarkastuslaitoksen mukaan lämpökäsittelyä ei ollut kyseiseen kohtaan mahdollista tehdä. Keittimen vaippaa oli korjattu edellisenä vuonna ja 14 vuotta aiemmin juurikin kyseiseltä vaurioalueelta. Vaurio oli syntynyt mekaanisen eroosion seurauksena. Korjauksia lukuun ottamatta keittimen runko oli alkuperäistä materiaalia ja vuodelta 1968. Keittimen iällä ei kuitenkaan todennäköisesti ole ollut vaikutusta onnettomuuden syntyyn.

Onnettomuudessa oli vakavan henkilövahingon vaara, mutta kukaan ei loukkaantunut. Välittömästi onnettomuuden jälkeen tarkistettiin kuitenkin, että kukaan vuorossa työskennellyt ei ole kateissa, minkä lisäksi valvomon ilmoitustaululta tarkistettiin, että alueella ei ollut kenenkään urakoitsijan työntekijöitä onnettomuushetkellä. Onnettomuusalue eristettiin.
Seuraukset
Ympäristövahingot eivät ole tiedossa  
Aineet
 
Mustalipeä
Uhrit
Lähteet
Lähde
Pelastuslaitosten Pronto-rekisteri
Yritykseltä saatu raportti