Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköisku laitekaapin sisällä olleista jännitteisistä liittimistä
2017 
2017-0049
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Kemikaalien valmistus  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Liian lähelle jännitteisiä osia meneminen (esim. ilmajohdot, muuntamo)
Riittämätön valvonta
Sähköasentaja ja opiskelija olivat vaihtamassa tasasuuntaajan apulaitekaappiin signaalimuunninta. Työn aluksi kaapin sisällä olevien johdinkourujen kansia irrotettiin muuntimen johtimien kytkentää varten. Muuntimen vaihtotyön jälkeen henkilöt asensivat johdinkourujen kansia takaisin paikoilleen ja siinä yhteydessä opiskelijan vasemman käden kämmen/ranne osui lähellä olevan apujännitemuuntajan paljaisiin jänniteisiin liittimiin ja hän tunsi sähköiskun. Uhri hakeutui terveydenhoitoon.

Työ kohdistui vialliseen signaalimuuntimeen. Vaihtotyöhön kiinnitettiin suurta huomiota ja siihen keskityttiin huolella. Tasasuuntaaja oli käytössä, joten apulaitekaapin sisäisten jännitteiden läsnäolo tunnistettiin/tiedostettiin. Signaalimuuntimen liittimien ja johtimien jännitteettömyys varmistettiin ja jännitteen kytkeytyminen niihin estettiin. Riittävää huomiota ei kuitenkaan kiinnitetty paljaiden jännitteisten osien läheisyydessä työskentelyyn ja sitä kautta ei työkohteen lähialueella olevia paljaita jännitteisiä liittimiä suojattu riittävästi asiaan kuuluvalla tavalla. Tasasuuntaajan käytöstä pois ottaminen ja sen myötä koko laitekaapin jännitteettömäksi saattaminen oli tässä tapauksessa tuotantotilanteesta johtuen poissuljettu tai ainakin haasteellista.

Yrityksen mukaan vastaavat tapaturmat estetään, kun tällaiset työt tehdään ainoastaan tuotantokatkojen aikana (mahdollista n. 2-3 krt/vuosi) tai laitteet pakotetaan pois käytöstä. Lisäksi kerrataan standardin mukainen toiminta ja toimenpiteet työskenneltäessä jännitteisten osien läheisyydessä, ja kiinnitetään huomiota jännitteisten osien suojauksiin työskenneltäessä jännitteisten osien lähialueilla.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus