Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköisku keskuksen vieraasta ohjausjännitteestä
2017 
2017-0050
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Rakennustyömaa tai muu väliaikainen rakennelma  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Puutteelliset merkinnät  
Vaaraa ei tunnistettu
Riittämätön valvonta
Keskusmuutostyötä oltiin tekemässä oppilastyönä. Rivitalolta poistettiin vanha nousukeskus ja tilalle asennettiin uusi pää-/mittauskeskus. Kohteessa yksi tontti jaettiin kahdeksi erilliseksi tontiksi (päärakennus ja rivitalo). Vanha nousukeskus rivitalosta tehtiin jännitteettömäksi sähkölaitoksen toimesta poistamalla katujakokaapista talokaapelin sulakkeet. Purimme vanhan nousukeskuksen syöttöjohtoineen ja asensimme uuden pää-/mittauskeskuksen vanhan nousukeskuksen paikalle. Sähkölaitos toimitti uuden talokaapelin rivitalolle. Sähkölaitos kytki päärakennuksen pääkeskukseen sähköt takaisin työn valmistuttua päärakennuksen osalta, koska siellä tarvittiin sähköjä. Työ jatkui rivitalon uudella pää-/mittauskeskuksella vanhojen ryhmäjohtojen kytkemisellä. Oppilaan käsi osui vanhan jännitteettömän luullun ryhmäjohtokaapelin vaihejohtimeen, jolloin oppilas sai sähköiskun. Kaapeli oli otettu esille uuden keskuksen sivusta, koska se ei ylettynyt keskuksen ylä- eikä alareunaan, jossa muut kaapelit jatkettiin jakorasioissa. Kaapeli oli tarkoitus rasioida keskuksen sivulle.

Jännitteellinen kaapeli ei ollut vanhasta nousukeskuksesta lähtevä ryhmäjohto, vaan vanhasta pääkeskuksesta tuleva lämminvesivaraajan ohjausjohto, mikä selvisi myöhemmässä tarkastelussa. Jännitteettömäksi toteamisen aikana oli myös vanha pääkeskus jännitteetön ja sen takia ohjauskaapeli oli mittaushetkellä jännitteetön ja jäi huomaamatta. Nousukeskuksesta puuttui myös kyltti "keskuksessa vieras ohjausjännite". Kyltti olisi todennäköisesti estänyt kyseisen tapaturman. Jatkossa vastaavissa tilanteissa ei kytketä jännitettä mihinkään ennen kuin koko työ on valmis.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus