Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
IBC-kontin putoaminen johti kemikaalivuotoon
2017 
2017-0058
Vaaratilanne (Tukesin tutkintaluokka 4) 
Kemikaalit  

Onnettomuustiedot
Nestevuoto  
Vaaratilanne
Elintarviketeollisuus (meijerit, teurastamot yms.)  
Muu kuljetus, siirto
Paineettomat kuljetettavat  
Ei laitetta
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Happopesuainetta oltiin siirtämässä pumppukärryillä 1000 litran IBC-kontissa lastauslaiturille. Inhimillisestä virheestä johtuen kontti tippui laiturilta maahan asfaltille. Kontin korkki rikkoontui ja asfaltille valui noin 50-100 litraa hapanta pesuainetta. Kemikaali imeytettiin ja paikalle hälytettiin pelastuslaitos. Pelastuslaitos pumppasi kemikaalin tyhjään huuhdeltuun konttiin sekä puhdisti kemikaalin piha-alueelta. Henkilö- tai ympäräristövahinkoa ei aiheutunut.

Yrityksen mukaan painavaa IBC-konttia liikuteltiin pumppukärryllä, joka ei ole oikea työväline kyseiseen työhön. IBC-kontin siirto on tehtävä lavansiirtovaunulla.

Pahimmassa tapauksessa kaikki 1000 litraa hapanta (pH<2) pesuainetta olisi voinut päätyä sadevesiviemärin kautta pintavesistöön. Kontin tippumistilanteessa myös henkilövahinko oli mahdollinen. Onnettomuuden seuraukset olivat tätä pienemmät, koska laitoksella oli tapahtumapaikan lähellä saatavilla kemikaalin imeytykseen imeytysainetta, imeytyspuomeja, kaivonsulkumatto ja pelastuslaitokselle annettavaksi paperinen kemikaalin käyttöturvallisuustiedote. Lastauslaiturin alla ei ollut henkilöä tapahtumahetkellä.

Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Aineet
 
Rikkihappo
Uhrit
Lähteet
Lähde
Yritykseltä saatu raportti