Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Kairaajat vaara-alueella malmikentän räjäytyksen aikana
2017 
2017-0129
Vaaratilanne (Tukesin tutkintaluokka 4) 
Kaivokset  

Onnettomuustiedot
Vaaratilanne  
Kaivos tai avolouhos  
Muu: Kaivostoiminta
Ei laiteryhmää  
Ei laitetta
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
  • Puutteet koulutuksessa, ohjeistuksessa tai perehdytyksessä
  • Puutteet vaarojen tunnistuksessa ja niiden merkityksen arvioinnissa
  • Riittämätön valvonta
  • Puutteet tiedonkulussa
Tapauksen kulku
Kairakone oli 150 metrin päässä räjäytettävästä malmikentästä. Kairaajat tiesivät räjäytyksestä ja odottivat ilmoitusta poistumisesta alueelta. Kairaajat olivat kairakoneella, kun räjäytys tapahtui. Kairaajat eivät olleet kuulleet vaimeana kuuluvaa varoitussireeniä. Räjähdyksen takia yksi kivi tippui koneen viereen.

Onnettomuuden syyt
Räjäyttäjät tiesivät kairakoneesta, mutta kukaan ei käynyt katsomassa onko alueella vielä henkilöitä. Räjäyttäjät olivat luulleet kairaajien poistuneen, koska heitä ei näkynyt parkkeeratun lavetin luona. Kairaajat olivat kuitenkin kairakoneella malmivaraston takana, minne ei ollut suoraa näköyhteyttä.

Vastaavien onnettomuuksien ehkäisy
Yrityksen mukaan vastaavat vaaratilanteet estetään seuraavilla toimenpiteillä:
- Räjäytystyön johtajan on määriteltävä ja osoitettava suojapaikat ja räjäytyskohteen vaarallinen alue.
- Ennen jokaista sytyttämistä on varmistettava, ettei vaarallisella alueella ole ihmisiä eikä ylimääräisiä räjähteitä.
- Räjäytysten ajaksi on perustettava vakituinen odotusalue, minne kaikki kokoontuvat ennen räjäytystä.
- Räjäyttäjiä on tiedotettava alueella tai lähistöllä liikkujista.
- On myös hankittava kuuluvampi sireeni ja pääportille räjäytysajasta ilmoittava kyltti.

Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
Lähteet
Lähde
Yritykseltä saatu raportti