Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Jännitteisen 400 V kaapelin katkaisu puukkosahalla
2017 
2017-0061
Vaaratilanne (Tukesin tutkintaluokka 4) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Vaaratilanne  
Ulkoalue  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
  • Jännittettömyyden toteamatta jättäminen
  • Vaaraa ei tunnistettu
Puutteet vaarojen tunnistuksessa ja niiden merkityksen arvioinnissa
Vanhalle koululle oltiin tekemässä liittymämuutosta: vanhan syöttökaapelin irrotusta ja uuden rinnakkaiskaapelin kytkentää sekä mittarinsiirto. Kohteeseen saavuttua, sähköasentaja tapasi työmaavastaavan, joka näytti mikä kaapeli oli irrotettava muuntamon pienjännitepuolelta.

Muuntamolta tuli yksi kaapeli maanpinnalla suojaputkessa 'nähtävästi' pylväälle, josta se sitten jatkoi sisälle kiinteistön vanhalle sähköpääkeskukselle. Katkon aloittamisesta sovittiin ja tämän jälkeen sähköasentaja kävi irrottamassa sulakkeet poistettavasta tilapäissyötöstä sekä varmistamassa, että sähköt lähtivät oikeasta kohteesta. Mittari poistettiin.

Sähköasentaja oli varmistanut, että kaapeli on irrotettu muuntamosta, ja hän myös tarkisti jännitteettömyyden. Tämän lisäksi asentaja oli silmämääräisesti tarkistanut reitin ajaessaan sen ohi useamman kerran. Muuntamolta näki harhaanjohtavasti että kaapeli menisi kyseiselle pylväälle. Myös työmaavastaava oli todennut, että tämä kaapeli puretaan. Asentaja luotti työmaasta enemmän tietävän henkilön tietoon myös tilapäiskaapeleiden reitistä. Kun uudet syöttökaapelit oli kytketty, asentaja ryhtyi katkaisemaan puukkosahalla purettavaa kaapelia kovamuovisuojaputken läpi, kun kuului tussahdus ja yksi vaihe pimeni. Asentaja ei loukkaantunut.

Tapahtuman jälkeen selvisi, että tämä näkyvä kaapeli menikin toiselle työmaakeskukselle ja kaapeli kääntyi pylvään juurella 90 astetta eri suuntaan, mitä ei nähnyt muuta kuin ihan pylvään vierestä, jossa asentaja ei ollut käynyt, koska kohteessa ei näkynyt muita havaittavia vastaavia kaapeleita pinta-asennuksena. Oikea kaapeli kulki penkan reunalla ruohoon hautautuneena niin, ettei sitä koko työn aikana oltu huomattu.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus