Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Vedyn ja nestekaasun seosta vuoti venttiilin kyljestä
2017 
2017-0063
Vaaratilanne (Tukesin tutkintaluokka 4) 
Kemikaalit  

Onnettomuustiedot
Kaasuvuoto  
Petrokemia ja öljynjalostus  
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Prosessilaitteisto  
Venttiili
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
  • Laitevaurio, materiaalin tai rakenteen pettäminen
  • Puutteet huollossa ja kunnossapidossa
 
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Operaattori havaitsi kenttäkierroksella pesurin luona voimakasta suhinaa. Vuoto paikallistettiin nopeasti, kaasua tuli eristeiden välistä. Aluksi epäiltiin laippavuotoa, mutta tilannetta tarkemmin tutkittaessa selvisi, että venttiilin kylkeen oli tullut reikä, josta kaasua pääsi vuotamaan ulkoilmaan. Vuodon havaitsemisen jälkeen kului n. 10 minuuttia ennen kuin venttiili saatiin eristettyä käsiventtiilien avulla.

Tuuli oli tapahtumahetkellä länteen (ohjaamoon päin) mutta vuoto oli hoitotasosta poispäin ja avaralla paikalla kolonnin yläosassa. Yläosissa ei ollut hiilivetyhaistajia ja henkilökohtainen kaasuhaistaja ei reagoinut vuotoon.

Kaasuvuotoon johtaneiksi syiksi tunnistettiin, että venttiilissä oli sakkaa ja kaasuvirrassa nestettä. Venttiiliin oli tullut reikä, kun sulun virtausaukot ohjasivat virtauksen kulumien kohdalle. Kolonni aiotaan avata seuraavassa seisokissa, jolloin saadaan lisätietoa vuodon syistä. Venttiili aiotaan jatkossa tarkastaa tihennetysti.

Vuotanut kaasu ei syttynyt, mutta syttymä olisi aiheuttanut vakavan henkilövahingon vaaran. Tässä tapauksessa vuotokohde oli avaralla paikalla kolonnin yläosassa, ja tuuli hajotti kaasun. Kenttäkierroksella olleen operaattorin tarkkaavaisuus ja vuodon nopea paikallistaminen pienensivät omalta osaltaan suuremman onnettomuuden riskiä.
Seuraukset
Kemikaalia ilmaan  
Aineet
 
Vety(kaasu)
 
Nestekaasu(kaasu)
Uhrit
Lähteet
Lähde
Tukesin onnettomuusilmoitus