Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Vetyperoksidivuoto vanhasta tiivisteestä
2017 
2017-0072
Vaaratilanne (Tukesin tutkintaluokka 4) 
Kemikaalit  

Onnettomuustiedot
Nestevuoto  
Työtapaturma
Muu teollisuuslaitos  
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Putkisto  
Tiiviste
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
  • Laitevaurio, materiaalin tai rakenteen pettäminen
  • Puutteet testauksessa tai tarkastuksessa
 
Vaaraa ei tunnistettu
Puutteet vaarojen tunnistuksessa ja niiden merkityksen arvioinnissa
Työntekijä oli menossa hakemaan näytettä, kun hän sai yläkerrasta roiskunutta vetyperoksidia (50%) iholleen. Työntekijä pesi kemikaalin välittömästi pois iholtaan ja kävi sen jälkeen suihkussa ja vaihtoi työvaatteet. Kemikaalin annostelupumppu laitettiin pois päältä.

Vetyperoksidilinjan takaiskuventtiiliin tiiviste oli ajan myötä lähtenyt heikkenemään ja alkanut vuotamaan. Palokunta soitettiin paikalle tuulettamaan voimakasta käryä ja pesemään vuotoaluetta. Tiivisteestä vuoti tehdashalliin yhteensä vajaat 100kg vetyperoksidia. Kolme työntekijää kävi sairaalassa tarkistuksessa ja pääsivät tarkastuksen jälkeen pois.

Jatkossa vetyperoksidilinjaan vaihdetaan uudet tiivisteet ja niiden kuntoa tullaan tarkkailemaan vuosittain. Tarkastukset kirjataan kunnossapitojärjestelmään. Lisäksi yrityksessä tarkennetaan suojainten käyttöä tuotantotiloissa ja järjestetään aiheeseen liittyvä sisäinen pelastusharjoitus. Yrityksessä myös kartoitetaan, onko mahdollista asentaa kemikaalilinjan laippaliitosten yhteyteen suojaputkia tai -altaita.

Pahimmassa tapauksessa vuoto olisi voinut johtaa vakavaan loukkaantumiseen/menehtymiseen, tulipaloon ja merkittäviin omaisuusvahinkoihin. Onnettomuuden seurauksia pienensi tässä tapauksessa työntekijöiden toiminta: kemikaalipumppu pysäytettiin ja pelastuslaitos hälytettiin paikalle.
Seuraukset
Kemikaalia viemäriverkostoon, sadevesiviemäriin  
Aineet
 
Vetyperoksidi
Uhrit
Lähteet
Lähde
Tukesin onnettomuusilmoitus