Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Väärän IBC-kontin nostaminen trukilla johti muurahaishappovuotoon
2017 
2017-0121
Vaaratilanne (Tukesin tutkintaluokka 4) 
Kemikaalit  

Onnettomuustiedot
Nestevuoto  
Kemikaalien valmistus  
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Paineettomat varastosäiliöt ja altaat  
Putki, letku
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Tapauksen kulku
Tehtaalla on käytössä muurahaishapon annostelujärjestelmä, jonka annostelu tapahtuu IBC-konttien pohjayhteiden kautta. Konttiasema on rakennettu varoaltaan päälle ja siihen voidaan kytkeä kaksi IBC-konttia kerrallaan. Tapahtumahetkellä toinen muurahaishappokonteista oli tyhjä ja prosessinhoitaja oli aikeissa vaihtaa tyhjän kontin tilalle täysi. Ennen trukilla nostamista prosessinhoitaja kävi tarkistamassa konttien etupuolella, että tyhjä kontti oli kytketty pois järjestelmästä ja valmis poistettavaksi konttiasemalta. Aloittaessaan nostamisen hän epähuomiossa nosti täyttä muurahaishappokonttia. Nostossa pohjayhteen liitin repeytyi irti ja muurahaishappokontti alkoi tyhjentyä pohjaventtiilistä. Osa muurahaishaposta päätyi konttiaseman varoaltaaseen, mutta suurin osa lattialle ja sieltä edelleen tehtaan prosessiviemäriin. Prosessinhoitaja poistui välittömästi alueelta ja ilmoitti tapahtuneesta lähiesimiehelleen, joka tiedotti asiasta tehtaan kemikaalivalvojalle. Työtila eristettiin ja aloitettiin tehostettu tuuletus. Lattiaa huuhdeltiin runsaalla vedellä ja erillisen riskiarvioinnin ja työluvan mukaan varoaltaaseen joutunut happo pumpattiin happoa kestävällä pumpulla tyhjään IBC-konttiin. Työtila oli poissa käytöstä useiden tuntien ajan, kunnes ilma oli vaihtunut riittävästi.

Onnettomuuden syyt
Uuden kontin vaihto on kirjallisesti ohjeistettu ja koulutettu asianosaisille prosessinhoitajille. Konttiasemalla ei ole järjestelmää, jolla väärän kontin nostaminen olisi fyysisesti estetty, jolloin on mahdollista epähuomiossa nostaa väärä kontti. Vastaavien onnettomuuksien ehkäisyksi tapahtumalle tehdään juurisyyanalyysi. Pahimmillaan koko kontin sisältö, 1000 kg muurahaishappoa, olisi päässyt viemäriin. Näin ei käynyt koska varoaltaaseen saatiin kerättyä osa vuodosta ja täydestä kontista osa oli jo käytetty tuotantoon.
Seuraukset
Kemikaalia viemäriverkostoon, sadevesiviemäriin  
Aineet
 
Muurahaishappo
Uhrit
Lähteet
Lähde
Julkinen media