Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Tykkylumen kaatama puu aiheutti sähköiskun ja palovammoja
2018 
2018-0002
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Muu tapaturma, kotitapaturma  
Ulkoalue  
Ei toimintaa
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Liian lähelle jännitteisiä osia meneminen (esim. ilmajohdot, muuntamo)
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Työkone poisti tykkylumisia reunapuita. Läheisessä talossa asuva mies kävi kuljettajan juttusilla. Poistuessaan hän oli noin 70 - 100m etäisyydellä koneesta (jossa kuljettaja jatkoi työtään), kun puu pääsi kaatumaan hallitsemattomasti johtoon. Tämän seurauksena vaihejohdin irtosi eristimestä ja putosi maahan. Johdin ehti ilmeisesti pudotessaan ennen suojauksen toimimista (jälleenkytkennät oli otettu pois toiminnasta) aiheuttaa uhrille sähköiskun ja palovammoja. Paikalle hälytettiin ambulanssi.

Tapaturman syynä oli runsas lumen paino puissa ja oleskelu työkohteen lähistöllä (ei kuitenkaan työskentelyalueen sisällä). Vastaavat tapaturmat estetään varoittamalla kansalaisia entistä laajemmin, että runsaan tykkylumen aikana ei saa liikkua metsässä. Työmaalla oli kytketty jälleenkytkennät pois ja verkkoyhtiön turvalisuusmääräyksiä noudatettiin.


Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus
Julkinen media