Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Metsuri kaatoi puun sähköjohdolle ja sai sähköiskun
2017 
2017-0100
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Ulkoalue  
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
  • Liian lähelle jännitteisiä osia meneminen (esim. ilmajohdot, muuntamo)
  • Vaaraa ei tunnistettu
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Metsuri kaatoi puun vahingossa keskijännitejohdolle ja poistaessaan puuta hän sai siitä sähköiskun. Metsuri soitti jakeluverkonhaltijan vikapalveluun ja häntä neuvottiin pysymään poissa johtimien läheltä sekä menemään lääkäriin.

Tapaturman syynä oli, että työtä suorittaessa ei huomioitu riittävästi läheistä sähkölinjaa. Vastaavat tapaturmat estetään paremmalla työn suunnittelulla ja riskien arvioinnilla sekä pyytämällä puunkaatoapua keskijännitelinjan lähellä.

Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus