Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Pistotulpan irrottamien johdosta vetämällä johti sähköiskuun
2017 
2017-0103
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteet  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Rakennustyömaa tai muu väliaikainen rakennelma  
Prosessihäiriö, häiriön poisto
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
 
0-1000 V AC
Syyt ja kuvaus
Laitevaurio, materiaalin tai rakenteen pettäminen  
Määräysten tai ohjeiden vastainen toiminta
Puutteet koulutuksessa, ohjeistuksessa tai perehdytyksessä
Kuvaus
Seula oli saanut sähkösyöttönsä aggregaatista työmaan alakeskuksen kautta. Alakeskukseen 5-napaiseen 16 A pistorasiaan oli ollut kytkettynä pistotulpalla jatkojohto, josta seula oli saanut syöttönsä. Alakeskuksesta oli palanut muutaman kerran seulaa syöttävän ryhmän sulake ja opiskelija oli vaihtanut sen yrittäjän ohjeen mukaan. Opiskelija oli kertomansa mukaan lastannut kaivinkoneella liikaa multaa seulan hihnakuljettimelle, jolloin hihnakuljettimen sähkömoottorin ylikuormittumisen vuoksi alakeskuksesta oli palanut yksi sulake ja hihnakuljettimen sähkömoottori oli pysähtynyt. Opiskelija oli ryhtynyt vaihtamaan sulaketta ja irrottanut johdosta vetämällä 5-napaista 16 A pistotulppaa työmaan siirrettävästä alakeskuksesta, jolloin hän oli saanut sähköiskun. Johtovaippa oli ollut irti tai irronnut pistotulpassa olevasta vedonpoistolaitteesta johdosta vedettäessä. Opiskelijan mukaan varsinaisen seulan ja seulottua multaa kuljettavan kuljettimen sähkömoottorit olivat pyörineet jatkojohdon pistotulpan irrottamisen aikana, eli pyörineet kahdella vaiheella. Vahingoittuneen mukaan toinen työharjoittelija oli nähnyt tapahtuman. Seulaa syöttävän jatkojohdon pistotulppaa oli irrotettu vetämällä sähköjohdosta.

Tapaturman syyt
Sähköjohto oli ollut irti tai irronnut pistotulpan vedonpoistolaitteesta. Sähköjohtimia oli irronnut samalla pistotulpan liittimistä.

Vastaavien tapaturmien ehkäisy
On selvitettävä ennen työvälineiden käyttöönottoa, että niitä on turvallinen käyttää. Hihnakuljetinta ei tule ylikuormittaa lastaamalla sille liikaa kuljetettavaa, vaan toimitaan, kuten yrittäjä oli opastanut. Ennen sulakkeiden vaihtamiseen ryhtymistä on pysäytettävä kaikki saman sähkösyötön perässä olevat sähkölaitteet. Pistorasian läppäkansi on käännettävä pois lukitusasennosta ja sen jälkeen vedettävä pistotulpasta kiinni pitäen pistotulppa irti pistorasiasta. Työmaan alakeskuksen pääkytkin tulee saattaa toimintakuntoon. Työntekijöille, myös työharjoittelussa oleville opiskelijoille, tulee antaa opetusta ja ohjausta sulakkeen vaihtamisen eri vaiheista ja etenkin pistotulpan irrottamisesta työmaan alakeskuksesta. Pistotulppaa ei pidä irrottaa johdosta vetämällä.

Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus