Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Koneurakoitsija sai sähköiskun pylväsmuuntajan erottajasta
2017 
2017-0108
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Ulkoalue  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
  • Määräysten tai ohjeiden vastainen toiminta
  • Jännittettömyyden toteamatta jättäminen
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Tapauksen kulku
Aliurakoitsijalle oli annettu purkukartat myöhemmin alkavaan purkuun. Karttoja antaessaan jakeluverkonhaltija oli kertonut, että alueella on pelto-osuuksia ja että purku aloitetaan vasta syksyllä. Urakoitsija oli kuitenkin aloittanut kohteen purkutyöt ilmoittamatta, että siirtyvät alueelle. Tarkoituksenaan oli nostaa vanha muuntaja pois pylväästä. Muuntamolla on sekä muuntajaerotin että linjaerotin, jotka molemmat olivat auki asennossa. Linjaerottimelta oltiin poistettu ohjaustanko sekä kahva, joten sitä ei päässyt käyttämään. Pohjoiseen päin oli linja maadoitettu mutta erottimen eteläpuolella oli jännite päällä. Ylin ohjausputki oli jätetty roikkumaan linjaerottimeen.

Tapaturman syyt
Urakoitsija oli tarkistanut ja todennut jännitteettömyyden erottimen pohjoispuolelta, josta linja oli maadoitettu mutta ei ollut tarkistanut erottimen toiselta puolelta. Urakoitsija oli mennyt koneen nostokorissa linjan eteläpuolelta irrottamaan muuntajaa. Jomppien katkaisun yhteydessä hän oli ajautunut liian lähelle jännitteisiä osia, ja saanut 20kV:n sähköiskun. Sähkö oli johtunut koneen runkoa pitkin alas, jolloin myös alamies sai sähköiskun. Jälleenkytkennät tapahtuivat, mutta ne eivät laukaissut lähtöä.

Miten vastaavat tapaturmat estetään jatkossa
Alihankinnan sopimusneuvotteluissa ja turvallisuus- ja työperehdytyksen yhteydessä ilmaistaan, että purkutöiden aloitus ilman jakeluverkon haltijan lupaa on yksiselitteisesti kielletty. Ennen purkutöiden aloitusta kohteessa suoritetaan tarvittaessa maastokatselmus yhdessä jakeluverkon haltijan työnjohdon kanssa. Turvallisuusperehdytyksessä korostettava, että jännitteettömyys on todennettava aina kaikista niistä verkon osista, joiden läheisyydessä joudutaan työskentelemään.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus