Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Kokki sai sähköiskun haudelämmittimen rikkoutuneesta virtajohdosta
2017 
2017-0110
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteet  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Liike-, toimisto- tai muu julkinen tila  
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
 
0-1000 V AC
Syyt ja kuvaus
  • Laitevaurio, materiaalin tai rakenteen pettäminen
  • Puutteet testauksessa tai tarkastuksessa
 
Vaaraa ei tunnistettu
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Ravintolasalin tarjoilupöydän lämpöhauteen lämpötilaa ylläpidettiin erillisen haudelämmittimen avulla. Kun kokki oli kiinnittämässä lämmittimen sähköjohdon pistoketta jatkojohtoon, joka oli jo kiinni pistorasiassa, sai hän haudelämmittimestä sähköiskun. Kokin käsi oli ollut kiinni lämmittimessä. Sähköiskun jälkeen uhri vietiin lääkärinhoitoon.

Tapaturma johtui siitä, että työpaikalla käytetyn haudelämmittimen sähköjohto oli rikkoutunut tyvestään, jolloin johtimet olivat tulleet näkyviin. Haudelämmittimen kytkeminen jännitteiseen jatkojohtoon aiheutti sähköiskun, koska työntekijä sormi oli ilmeisesti juuri laitteen rikkoutuneen sähköjohdon kohdalla. Viallinen haudelämmitin poistettiin käytöstä.

Vastaavan tapaturmat voidaan pyrkiä estämään tarkistamalla säännöllisesti silmämääräisesti käytössä olevat laitteet ja niiden liitäntäjohdot.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus