Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Rikkihapon pumppauksessa vuoto laippatiivisteen kautta
2017 
2017-0126
Vaaratilanne (Tukesin tutkintaluokka 4) 
Kemikaalit  

Onnettomuustiedot
Nestevuoto  
Laitevaurio
Voimalaitos, lämpökeskus (muu kuin tehtaan oma)  
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Prosessilaitteisto  
Laippa
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Laitevaurio, materiaalin tai rakenteen pettäminen  
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Laitoksella pumpattiin väkevää rikkihappoa, kun järjestelmä alkoi vuotaa ulos laippatiivisteen kautta noin 10 minuutin kuluttua käynnistyksestä. Vuoto laipasta oli roiskemainen eikä ohjautunut vuotoaltaaseen. Vuoto saatiin loppumaan pysäyttämällä pumppu hätä seis -painikkeesta. Tehdaspalokunta neutraloi rikkihapon.

Yrityksen mukaan laipat tullaan pannoittamaan, jotta mahdolliset roiskeet ohjautuvat jatkossa vuotoaltaaseen. Yrityksen mukaan pahimmassa tapauksessa henkilö olisi voinut seistä pumpun vieressä ja saada rikkihappoa päällensä. Samoin jos vuotomäärä olisi ollut isompi, olisi vuoto päässyt leviämään ympäristöön kauempana sijaitsevan kaivon kautta. Vakavammilta seurauksilta vältyttiin nopean reagoinnin, hätä/seis-painikkeen käytön ja tehdaspalokunnalle soittamisen myötä.


Seuraukset
Ympäristövahingot eivät ole tiedossa  
Aineet
 
Rikkihappo
Uhrit
Lähteet
Lähde
Yritykseltä saatu raportti