Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Laakerivaurio johti ammoniakkivuotoon urheiluhallissa
2017 
2017-0117
Vaaratilanne (Tukesin tutkintaluokka 4) 
Painelaitteet, Kemikaalit  

Onnettomuustiedot
Kaasuvuoto  
Liike-, toimisto- tai muu julkinen tila  
Ei toimintaa
Kylmälaitteisto  
Tiiviste
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Laitevaurio, materiaalin tai rakenteen pettäminen  
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
Puutteet vaarojen tunnistuksessa ja niiden merkityksen arvioinnissa
Urheiluhallissa tapahtui ammoniakkivuoto. Vuodon aiheutti jäädytyskompressorin laakereiden vaurioituminen, minkä seurauksena kompressorin akselintiiviste oli mennyt rikki. Ohikulkija ilmoitti pelastuslaitokselle oudosta hajusta, ja hallin edustaja soitti päivystävälle kylmälaitehuoltajalle, joka saapui välittömästi paikalle ja sai vuodon tyrehtymään.

Painelaitteiden hankinnassa sekä muutos-, korjaus- ja asennustöissä on noudatettava lainsäädännön vaatimuksia. Painelaitteiden käyttöön on sovellettu 1.1.2017 alkaen uutta painelaitelakia (1144/2016) ja valtioneuvoston asetusta painelaiteturvallisuudesta (VNa 1549/2016). Lisäksi painelaitteiden valmistusvaatimuksiin sovelletaan valtioneuvoston asetusta painelaitteista (VNa 1548/2016).
Seuraukset
Kemikaalia ilmaan  
Aineet
 
Ammoniakki
Uhrit
Lähteet
Lähde
Yritykseltä saatu raportti
Tukesin onnettomuusilmoitus
Pelastuslaitosten Pronto-rekisteri