Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Automaatioasentaja sai sähköiskun siirtäessään johdinta keskuksen riviliittimeltä toiselle
2018 
2018-0009
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Liike-, toimisto- tai muu julkinen tila  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Jännittettömyyden toteamatta jättäminen
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Automaatioasentaja oli ryhmäkeskuksella muuttamassa tuloilmapuhaltimen ohjausvirtapiiriä. Hän oli laukaissut jäätymissuoja-anturin ja ajatellut sen katkaisevan ohjausvirtapiirin jännitteen. Asentaja irrotti johtimen riviliittimeltä siirtääkseen sen toiseen riviliittimeen, ja samalla hän katsoi, että tulopuhaltimen merkkilamppu oli pimeänä. Asentaja ei mitannut jännitteettömyyttä. Välillä asentaja katsoi piirikaaviota ja palasi sitten asentamaan johdinta oikealle liittimelle. Tällöin hän sai sähköiskun tarttuessaan jännitteiseen johtimeen.

Asentaja ilmoitti esimiehelleen tapahtuneesta, joka puolestaan ilmoitti asiasta eteenpäin sähkötöiden johtajalle. Asentaja hakeutui lääkäriin. Asennus tehtiin sittemmin loppuun ja tällöin todettiin tulopuhaltimen merkkilampun olevan rikki.

Tapaturman syyt liittyivät yrityksen sähkötyöturvallisuusohjeistuksen noudattamatta jättämiseen:
- ei otettu ohjaussulaketta irti
- ei mitattu jännitteettömyyttä
- ei tehty jännitetyömenetelmällä
- ei käytetty suojakäsineitä

Yrityksen mukaan vastaavat tapaturmat vältetään noudattamalla turvallisuusohjeita. Lähtökohtaisesti aina erotetaan työkohde syöttäviltä varokkeilta, ja jos se ei ole mahdollista, työ tehdään oikeaoppisesti jännitetyömenetelmällä. Mitataan jännitteettömyys aina ennen työn aloittamista/jatkamista.

Tapaturma käydään läpi yrityksen turvallisuussäännösten mukaisesti ja käsitellään koko henkilöstölle jaettavassa kuukausiraportissa.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus