Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköisku pultin kiristystyössä
2017 
2017-0118
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Rakennustyömaa tai muu väliaikainen rakennelma  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Työntekijä kiristi teollisuusalueen junaradalla vaihteen lukituskiilan mutteria jakoavaimella kun sai sähköiskun ja loukkaantui vakavasti. Kiristäessään pulttia hän istui vaihteen moottorin päällä. Kyseessä ei ollut sähkötyö.

Sähköiskun syy ei selvinnyt mittavista tutkimuksista huolimatta. Selvityksen lopputuloksena tunnistettiin useita sähköturvallisuuspuutteita (liittyen mm. mittauksiin ja dokumentaatioon) sekä korjaustarpeita. Yhdelläkään puutteista ei kuitenkaan katsottu olleen vaikutusta tämän sähkötapaturman syntyyn.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus