Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Maadoitus puuttui: palavan nesteen tynnyri räjähti
2018 
2018-0012
Vaaratilanne (Tukesin tutkintaluokka 4) 
Kemikaalit  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Kemikaaliräjähdys
Kemikaalien valmistus  
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Ei laiteryhmää  
Pienet astiat, tynnyrit, kanisterit
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Staattinen sähkö  
Syyt ja kuvaus
Puutteet järjestelmien eristämisessä ympäristöstä  
Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
  • Puutteet koulutuksessa, ohjeistuksessa tai perehdytyksessä
  • Puutteet vaarojen tunnistuksessa ja niiden merkityksen arvioinnissa
Palavaa nestettä pumpattaessa tynnyristä (200 l) metallikonttiin (1000 l) tynnyri räjähti ja syttyi palamaan. Tynnyri oli tapahtumahetkellä puolillaan herkästi syttyvää kemikaalia, jonka leimahduspiste oli +4 C. Räjähdyksessä tynnyrin kansiosa murtui ja tynnyristä nousi pari metriä korkea liekki, joka levisi metallikonttiin menevään muoviseen siirtoletkuun. Henkilöstön sammutusryhmä sammutti palon nopeasti ja peitti toiseen halliin menevän kulkuväylän pressulla välttääkseen savukaasujen leviämisen toiseen halliin. Palohälytys laukaistiin heti tapahtuman jälkeen ja tehtaan henkilöstö evakuoitiin rakennuksesta.

Pelastuslaitos teki saavuttuaan kartoituksen tilanteesta, savusukelluksen, ja varmisti että tilat ovat turvalliset. Pieni määrä palavaa nestettä imeytettiin asianmukaisella imeytysaineella ja tilat tuuletettiin savuluukkujen kautta. Pelastuslaitoksen lähdettyä tilojen tuuletusta jatkettiin ja tilat siivottiin. Tuotanto onnettomuusalueella on pysäytetty siihen asti, kunnes tilojen, laitteiden ja toimintatapojen turvallisuus on varmistettu.

Onnettomuus johtui tynnyrin ja oheislaitteiden maadoitusjohtojen asentamatta jättämisestä: maadoitus oli kiireessä jäänyt tekemättä.

Vastaavat onnettomuudet estetään varmistamalla prosessitilan, laitteiden ja toiminnan turvallisuus ennen käyttöönottoa. Lisäksi
- tarkistetaan että prosessin tilassa ja laitteissa on tarvittavat suojavarusteet,
- tarkistetaan, että Ex-tiloissa on turvallinen tekniikka, riittävät maadoitukset, riittävä ilmanvaihto, eristämätön lattia ja tarpeelliset merkinnät,
- tarkistetaan, että toimintatavat ovat turvalliset ja varmistetaan, ettei virheitä työkäytännöissä tapahdu,
- käydään myös muut alueet läpi, joissa käsitellään palavia nesteitä,
- pidetään onnettomuusalueen työntekijöille palavien nesteiden käsittelyn koulutus ja päivitettyjen prosessien jalkautus, ja
- pidetään kaikille palavia nesteitä käsitteleville työntekijöille palavien nesteiden käsittelyn koulutus.

Onnettomuudesta olisi voinut muodostua vakavampi, jos palon ensisammutus olisi epäonnistunut, jolloin sekoitusalueella olevat muut palavat nesteet olisivat syttyneet palamaan ja palo olisi levinnyt hallissa. Vakavimmillaan räjähdyksen lähistöllä olevat työntekijät olisivat vahingoittuneet vakavasti (saman tyyppinen Suomessa sattunut onnettomuus on vuotta aiemmin johtanut työntekijän kuolemaan), enemmän henkilöitä olisi altistunut savukaasuille, kemikaalia olisi valunut viemäriin ja kunnalliselle vedenpuhdistamolle, savukaasumäärä ympäristöön olisi ollut suurempi, ja osa rakennuksesta ja laitteista ja suuri osa materiaaleista olisi tuhoutunut tai tullut epäkurantiksi savukaasuhajun tarttumisen takia.

Näiltä vakavammilta seurauksilta vältyttiin, sillä
- kukaan ei sattunut olemaan hyvin lähellä räjähtävää tynnyriä,
- sammuttimia oli riittävästi onnettomuusalueen lähettyvillä,
- ensisammutus suoritettiin nopeasti ja tehokkaasti,
- ensisammutuksen suorittajat olivat ennakkoon määrätty ja heillä oli selkeä rooli,
- ensisammuttajat estivät savukaasujen pääsyn toiseen halliin peittämällä kulkuväylä pressulla,
- evakuointi tapahtui suunnitelman mukaisesti, ja
- tehtaan osastointi toimi ja esti merkittävästi savukaasujen leviämisen muihin osastoihin.

Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Aineet
 
Ohenteet ja Liuottimet/liuotinaineseos
Uhrit
Lähteet
Lähde
Pelastuslaitosten Pronto-rekisteri
Julkinen media
Tukesin onnettomuusilmoitus