Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköisku valaisinpylvään jännitteisestä rungosta
2018 
2018-0017
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Ulkoalue  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Puutteet testauksessa tai tarkastuksessa  
Jännittettömyyden toteamatta jättäminen
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Sähköasentaja sai sähköiskun viankorjaustyön yhteydessä koskettaessaan metallisen valaisinpylvään runkoa. Tapahtuman jälkeen metallipylvään jännitteeksi mitattiin 110V. Asentaja hakeutui lääkäriin.

Valaisinpylvään runko oli jännitteinen, koska linjaa syöttävän ilmajohdon ja pylväsnousun nollajohtimen liitos oli irti (nollavika). Lisäksi yhteys toiseen ulkovalokeskukseen oli poikki, joten maadoitus ei toiminut sitäkään kautta.

Vastaavat tapaturmat estetään jatkossa, kun
- ulkovalaistuksen vianhaku- ja korjaustehtävissä metallipylväiden, -varsien ja valaisimien runkojen jännitteettömyys varmistetaan ennen korjaustoimenpiteitä
- käyttöönottotarkastus tehdään huolellisesti kaikista töistä
- liitokset tehdään huolellisesti ja oikeilla tarvikkeilla
- tarvittaessa oksia karsitaan läheisistä puista
- lähdön päässä on maadoitus
- väliaikaiset jakorajamuutokset palautetaan ensitilassa, jotta esimerkiksi verkon maadoitukset toimivat suunnitellusti
- väliaikaisetkin muutokset dokumentoidaan tietojärjestelmään
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus