Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Laitevika aiheutti kemikaalin kuumenemisen ja onnettomuusriskin
2018 
2018-0019
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Kemikaalit  

Onnettomuustiedot
Kaasuvuoto  
Laitevaurio
Kemikaalien valmistus  
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Paineettomat kuljetettavat  
Ei laitetta
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Laitevaurio, materiaalin tai rakenteen pettäminen  
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Tehtaalla käytetään kemikaaleja, jotka ovat varastointilämpötilassa kiinteässä muodossa. Kemikaaleja lämmitetään ja niistä tehdään liuos ennen niiden käyttöä. Vaaratilanne syntyi, kun aineiden lämmityskontti ylikuumeni laitevian seurauksena. Vaaratilanne huomattiin välittömästi tehdasalueen videovalvonnan kautta. Kontissa oli tapahtuma-aikaan sulatuksessa kahta eri kemikaalia. Kemikaaleille oli tehty reaktiomatriisit ja kyseiset kemikaalit eivät reagoi vaarallisesti toistensa kanssa.

Laitevian seurauksena lämpötila kontin sisällä oli yli kemikaalien leimahduspisteen, joten mikäli kontti olisi avattu lämpimänä, olisi leimahdus ollut mahdollinen. Tämä olisi voinut aiheuttaa pelastuslaitoksen henkilökunnan loukkaantumisen. Lisäksi toinen kemikaaleista oli vesiliukoinen ja sammutusveden käytön yhteydessä sitä olisi voinut joutua sadevesiviemäriin. Alueen sadevesiviemärin vedet on mahdollista kääntää varoaltaaseen, joten päästöä maaperään tai vesistöön ei kuitenkaan olisi tapahtunut. Syttymisen myötä läheisellä maantiellä olisi voitu altistua kemikaalihöyryille ja savukaasuille.

Pelastuslaitoksen ja yrityksen henkilöstön keskustelun perusteella kontti jätettiin avaamatta. Lämmitysenergiaa poistettiin huoltokytkimestä ja kemikaalin annettiin jäähtyä. Läheinen tieliikenne katkaistiin siksi aikaa, kunnes vaara on poistunut.

Vastaavien tilanteiden välttämiseksi yritys aikoo jatkossa sijoittaa kontin paikkaan, joka on riittävän kaukana varastoista ja säiliöalueista. Uuden lämmityskontin hankinnassa varmistetaan, että vastaavan vaaratilanteen syntyminen on teknisin keinoin estetty. Lisäksi yritys tekee riskinarvioinnin muiden toimipisteidensä vastaavista konteista.
Seuraukset
Kemikaalia ilmaan  
Aineet
 
Muut hiilivedyt(kaasu)
Uhrit
Lähteet
Lähde
Tukesin onnettomuusilmoitus
Julkinen media