Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköisku avoimesta johdonpäästä
2017 
2017-0133
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Liike-, toimisto- tai muu julkinen tila  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Puutteellinen asennus (tahaton)  
Jännittettömyyden toteamatta jättäminen
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Asentaja sai sähköiskun avoimesta jännitteisestä johdonpäästä suorittaessaan savunpoistoluukkujen vuosihuoltoa. Yritys informoi asiasta kiinteistön omistajaa, joka poisti riskin. Vastaavat tapaturmat estetään suhtautumalla kaikkiin avoimiin johdonpäihin siten, kuin että niissä olisi jännite, sekä toteamalla jännitteettömyys.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus