Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköisku kwh-mittarin vaihtotyössä
2018 
2018-0023
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Ei tiedossa  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Muu asennusvirhe  
Jännittettömyyden toteamatta jättäminen
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Sähköasentaja oli vaihtamassa kwh-mittaria. Katkaistuaan jännitteen pääkytkimestä ja irrotettuaan vanhasta mittarista johdot hänen kätensä osui nollajohtimeen, joka olikin jännitteinen. Asiakkaan keskuksessa oli vanha virheellinen kytkentä. Asentaja ei ollut mitannut kaikkien johtimien jännitteettömyyttä ennen työn aloittamista.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus