Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköisku keittiön metallihyllystä
2018 
2018-0027
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteet  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Liike-, toimisto- tai muu julkinen tila  
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
 
0-1000 V AC
Syyt ja kuvaus
Laitevaurio, materiaalin tai rakenteen pettäminen  
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Tapauksen kulku
Vuoropäällikkö oli kurkottamassa pakastimen päällä olevalta hyllyltä kertakäyttökäsineitä, kun hän sai sähköiskun. Paikalla olleiden työntekijöiden mukaan sähköiskun hetkellä oli kuulunut pamahdus ja ainakin kaksi sähkölaitetta oli mennyt pimeäksi ja sulake oli palanut.

Onnettomuuden syyt
Jatkojohtoon oli tullut käytön aikana viilto ehkä metallisen hyllyn reunasta. Jatkojohto oli koskettanut metallisen hyllyn reunaan, jolloin metallisesta hyllystä oli tullut jännitteinen. Vuoropäällikön koskettaessa hyllyä hän oli saanut sähköiskun. Samalla metallinen hylly oli siirtynyt ja koskettanut viereistä metallirunkoista ja maadoitettua keittiökonetta, jolloin sulake oli palanut. Myöhemmissä tutkimuksissa sähköliikkeen sähköalan ammattilainen oli löytänyt metallihyllystä ja viereisen keittiökoneen metallirungosta valokaaren jäljet.

Vastaavien onnettomuuksien ehkäisy
Työpaikalla tulee seurata sähköjohtojen kuntoa ja välttää jatkojohtojen käyttöä, koska ne on tarkoitettu vain väliaikaiseen käyttöön.

Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus