Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköisku timanttileikkurista
2018 
2018-0030
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteet  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Rakennustyömaa tai muu väliaikainen rakennelma  
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
 
0-1000 V AC
Syyt ja kuvaus
Puutteet järjestelmien eristämisessä ympäristöstä  
Vaaraa ei tunnistettu
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Tapauksen kulku
Timanttisahaaja suurensi kellarissa betoniseinässä ollutta oviaukkoa ja sai sähköiskun sahastaan työn edetessä. Timattisahatyössä joudutaan käyttämään vettä timattisahausalueella leikkurin terien vaurioitumisen estämiseksi ja pölyyntymisen torjumiseksi kellaritilassa. Saha vaihdettiin polttomoottorikäyttöiseen ja vanha lähetettiin huoltoon.

Onnettomuuden syyt
Työskentelyn aikana kosteutta pääsi ilmeisesti siirtymään koneen sähköjärjestelmään. Käytössä ollut kone oli vanha, mutta siinä ei oltu havaittu mitään päälle näkyvää vikaa ja leikkuri oli toiminut hyvin edellisissä leikkauksissa. Leikkurin sahaussuunta mahdollisesti aiheutti veden kulkeutumisen laitteen sähköjärjestelmään (mahdollinen tiivistevika?), jota ei oltu huomattu aikaisemmin tai vika oli ilmaantunut juuri tätä sahausta tehtäessä.

Vastaavien onnettomuuksien ehkäisy
Urakoitsijan on tarkastettava sahan kunto jokaisen sahauksen jälkeen tarkasti, erityisesti kaikki liitokset ja mahdolliset kulumat. Määräaikaiset huollot suunniteltava huolellisesti (vaikka viikoittain) ja aina kun on tarvetta laite toimitetaan huoltoon.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus