Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköisku väärin kytketystä jatkojohdosta
2017 
2017-0152
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteet  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Liike-, toimisto- tai muu julkinen tila  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
 
0-1000 V AC
Syyt ja kuvaus
Muu asennusvirhe  
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Laitetta kytkettäessä se poltti sulakkeen. Pistorasiaryhmän, johon jatkojohto oli ollut kytkettynä, vikavirtasuojakytkin oli toiminut. Jatkojohtoon kytketty laite oli irrotettu ja vikavirtasuojakytkin palautettu, jonka jälkeen asiaa tutkinut henkilö oli saanut sähköiskun koskettaessaan jatkopistorasian metallirunkoa. Sähköiskun jälkeen jatkojohto oli lähetetty kohteen sähkötöiden johtajalle tutkittavaksi, joka oli todennut jatkojohdossa kytkentävirheen. Suojamaadoitusjohdin ja äärijohdin oli kytketty ristiin. Näin ollen riippuen pistotulpan suunnasta laitteen metallirungossa oli jännite .

Tarkemmissa selvityksissä voitiin todeta, että jatkojohto oli osa erää, jota oli muokattu asiakkaan toiveiden mukaisesti. Valmistaja oli vaihtanut pistorasioihin pidemmän liitäntäkaapelin sekä asentanut pistotulpan. Kytkentävirhe on tapahtunut tehtaalla tuotteen muokkaustilanteessa, ja tehtaan mukaan kyseessä on todennäköisesti yksittäistapaus. Tehdas muutti tapaturman seurauksena toimintatapojaan siten, että jatkossa tuotteen maadoituksen testaamisen tulokset kirjataan, kaikki testatut kojeet merkitään, ja em. toimintaa valvotaan pistokokein.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Tukesille tullut tieto onnettomuudesta
Sähkötapaturmailmoitus