Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköisku kalibrointityössä
2017 
2017-0153
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteet  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Liike-, toimisto- tai muu julkinen tila  
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
 
0-1000 V AC
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Henkilö oli kalibroimassa oskilloskooppia ja teki kytkennän vaihdon 300 voltista 400 millivolttiin. Kytkentä ei jostain syystä ollut pienentänyt voltteja ja hän sai sähköiskun joka tuntui ainakin vasemmassa kämmenessä.

Työssä oli käytetty väärän tyyppistä mittajohtoa/kytkentää, joka lisää sähköiskun vaaraa, eikä oltu varmistettu jännitteen poiskytkeytymistä ennen kytkennän muuttamista.

Jatkossa työvaiheeseen käytetään turvallisuusominaisuuksiltaan oikeanlaista mittajohtoa.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus