Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköalan harjoittelija sai sähköiskun
2017 
2017-0154
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Liike-, toimisto- tai muu julkinen tila  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Virran takaisinkytkennän estämisen varmistamatta jättäminen
Riittämätön valvonta
Sähköalan asentaja-harjoittelija oli tekemässä jatkojohtoa liittyen toimistoasennukseen. Jatkojohto oli mitattuja kiinnitetty paikoilleen ennen kytkentöjen tekemistä. Ennen töiden aloitusta oli alueen sähköurakoitsijaa informoitu ja mainittu, että kyseistä jatkojohdon pistotulppaa ei saa kytkeä. Myös jatkojohdon tekijälle oli kerrottu, että pistotulppaa ei saa kytkeä.

Tästä huolimatta sähköurakoitsijan asentaja oli epähuomiossa laittanut työn alla olevan jatkojohdon pistotulpan pistorasiaan. Tämä oli johtanut siihen, että jatkojohdon toisessa päässä ollut asentaja sai sähköiskun hipaistessaan jännitteistä johdinta.

Tapaturmalta olisi vältytty lukittavalla pistotulpan suojakotelolla tai tekemällä jatkojohto valmiiksi pistotulpan päästä vasta myöhemmässä vaiheessa.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus