Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköisku valaistuksen ohjausjohdosta
2017 
2017-0157
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Liike-, toimisto- tai muu julkinen tila  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Puutteet järjestelmien eristämisessä ympäristöstä  
Jännittettömyyden toteamatta jättäminen
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Sähköasentaja sai sähköiskun, kun hän avasi johtonippua ja hänen kätensä osui johdon päähän. Sähköasentaja ei ollut todennut nipun jännitteettömyyttä ennen työn aloittamista.

Valaistus oli otettu osittain alueellisesti käyttöön ja valaistuksen ohjausjohdossa oli jännite. Vastaavat tapaturmat estetään yrityksen mukaan huolellisuudella sekä kytkemällä järjestelmä kokonaan valmiiksi ennen jännitteiden kytkentää.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus