Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköisku jännitteisestä kaapelista
2018 
2018-0042
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Rakennustyömaa tai muu väliaikainen rakennelma  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
  • Virtalähteestä erottamatta jättäminen
  • Jännittettömyyden toteamatta jättäminen
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Sähköasentaja oli purkamassa ulkovalaistuksen syöttökaapeleita, kun hän sai pihtien kautta sähköiskun ja loukkaantui vakavasti. Tapaturman sattuessa hän oli purkamassa lyhyttä yhdistävää lenkkiä liitäntärimasta. Asentaja ei tiennyt kaapelien olevan jännitteisiä eikä jännitteettömyyttä mitattu ennen työn aloittamista.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus