Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Puu kaadettiin avolinjalle ja aiheutti oikosulun
2018 
2018-0049
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Ulkoalue  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
  • Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
  • Liian lähelle jännitteisiä osia meneminen (esim. ilmajohdot, muuntamo)
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Koneiden kulku-uran leventämiseksi kaadettiin puu 20kV avolinjan suuntaisesti, mutta latva ylettyi johdolle. Kaksi johdinta yhdistyi toisiinsa aiheuttaen oikosulun. Kun puun kaataja oli ottanut kiinni puusta siirtääkseen sitä, hän tunsi pistelyä jaloissaan. Kaataja kävi lääkärin tarkastuksessa.

Jatkossa on noudatettava toimintaohjeita turvallisesta työskentelystä sähkölinjojen läheisyydessä ja pyydetään apua jakeluverkonhaltijalta työn turvallisen suorittamisen varmistamiseksi
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Yritykseltä saatu raportti