Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Rollattorilla kulkeva jäi hissin ovien väliin ja kaatui
2018 
2018-0192
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Hissit  

Onnettomuustiedot
Muu tapaturma, kotitapaturma  
Vakituisena asuntona käytetty asunto piha-alueineen  
Hissit, liukuportaat
Hissi  
Muu: Hissin ovet
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Rollattorilla liikkunut henkilö oli hissin ovien kohdalla. Oven valokenno ei havainnut häntä ja ovet sulkeutuivat ja osuivat häneen, jolloin hän kaatui.

Valokenno havaitsee esteen vain yhdestä kohdasta oviaukkoa ja silloin on mahdollista, että se ei huomaa oviaukossa olevaa henkilöä. Valoverho on turvallisempi ratkaisu, se pystyy havaitsemaan halkaisijaltaan yli 50 mm esteet.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Yritykseltä saatu raportti